Лешник

Вршиме производство и откуп на лешник, како и преработка и продажба на готов производ од лешник. Продаваме лешникови дрвца за расад, а со склучен договор, гарантиран откуп на целокупното производство.

Житни култири

Загарантиран откуп на житни култури (ориз, јачмен и пченица) со претходно склучен договор за соработка.

Увоз-извоз

Продажба на големо на семенски и саден материјал.

Нудиме стручна помош за подигање и одгледување на лешников насад

Ви треба информација?

пратете ни email

Најнови вести